Send us a Message

Company Management::

Novalim spol. s r.o.
Čárskeho 3466/1
841 04 Bratislava
Slovak Republic

tel./fax: +421 (0)2 6428 4129
novalim@novalim.sk

Sales-Shipping Service:

Novalim spol. s r.o.
966 71 Horné Hámre 136
+421 (0)45 6813697
odbyt@novalim.sk