Čo je celiakia

Celiakia je autoimunitné ochorenie prejavujúce sa neznášanlivosťou bielkoviny gluténu (lepku). Pri konzumácii potravín s obsahom gluténu dochádza u celiatika k imunitnej reakcii v tenkom čreve, atrofii (vyhladeniu) klkov a poškodeniu sliznice čreva. Pri zistenej celiakii sa vyžaduje striktné dodržiavanie bezgluténovej diéty.

Diagnostika celiakie

Po detekcii zvýšenej hladiny špecifických autoprotilátok v krvi nasleduje biopsia tenkého čreva u gastroenterológa. Z odobratej
vzorky sliznice tenkého čreva možno celiakiu jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť.

Čo je alergia na pšenicu

Je potravinová alergia prejavujúca sa neznášanlivosťou gluténu (lepku). U alergikov dochádza k nadmernej tvorbe špecifických
protilátok (imunoglobínov E) v krvi a prehnanej imunitnej reakcii organizmu. Je nutné striktné dodržiavanie bezgluténovej diéty.

Vyšetrenie na alergiu na glutén

Na základe krvných odberov sa zistí zvýšená hladina imunoglobínov E. Ďalej pacient podstúpi tzv. Prick-test. Na predlaktie sa aplikuje vzorka alergénu, ktorá sa „rozdráždi“ ihlou a pokiaľ miesto opuchne/sčervená, signalizuje to alergickú reakciu.